نویسنده = مهرنیا، حسن
تعداد مقالات: 5
1. دین و دولت در جست‌ وجوی اقتدار و مشروعیت

دوره 8، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 31-68

حسن مهرنیا


5. معرفت شناسی خرد

دوره 1، شماره 2، بهار 1384

دکتر محمد لگنهاوزن؛ حسن مهرنیا