نویسنده = اکبری، رضا
تعداد مقالات: 3
1. «پدر ناکارآمد» بررسی علل گرایش به الحاد از دیدگاه جان. جی. پاسکویینی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-28

10.22059/jpht.2019.255140.1005556

محسن جوادی؛ رضا اکبری؛ ریحانه السادات عظیمی


2. رویکرد فخر رازی به تحلیل معناییِ «معرفت» و واژگان مرتبط با آن در متون دینی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20

10.22059/jpht.2017.62416

کیهان سلطانیان؛ رضا اکبری؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا پارسا


3. واکاوی اصول مورد استفاده ملاصدرا در تصویر معاد جسمانی

دوره 9، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 5-29

10.22059/jpht.2012.24897

رضا اکبری؛ سید علی مؤمنی