نویسنده = فخار نوغانی، وحیده
تعداد مقالات: 2
1. نقد دیدگاه گسست توحیدی قرآن از منظرحکمت صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

10.22059/jpht.2020.283077.1005670

سید مهدی سجادی؛ محمد جواد عنایتی راد؛ وحیده فخار نوغانی؛ سید حسین سید موسوی