نویسنده = �������������� ��������������������
رابطه انسان و اهوره مزدا در شکل گیری اخلاق دینی براساس نظریه کارکردگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22059/jpht.2021.329842.1005849

سید سعید رضا منتظری؛ نرگس خاندل


واکاوی آموزۀ سمساره و کرمه در هند و گسترش آن در وده‌ها

دوره 17، شماره 3، مهر 1399، صفحه 517-540

10.22059/jpht.2019.280139.1005658

سید سعید رضا منتظری؛ وحید پزشکی