کلیدواژه‌ها = شریعت
تناقض در نگرش به عقل در سایۀ پایبندی به شریعت با تکیه بر قصاید سنایی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 123-148

10.22059/jpht.2020.306579.1005766

فیروزه بلوچ اکبری؛ احمدرضا کیخای فرزانه؛ مصطفی سالاری


عرفان شیعی و شاخصه‌های آن

دوره 12، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 227-258

10.22059/jpht.2015.55256

محمد جواد رودگر