کلیدواژه‌ها = زبان دین
تعداد مقالات: 6
2. تحلیل و بررسی مبانی و لوازم نظریۀ شناختاری علامه طباطبایی (ره) در زبان دین

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 223-247

10.22059/jpht.2017.99717.1005144

مریم شریف پور؛ محمد محمدرضایی؛ علی علم الهدی؛ ناصر محمدی


3. سه نظریه دربارۀ زبان دین و شش مفسر قرآن

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 393-428

10.22059/jpht.2014.52842

میرسعید موسوی‌کریمی؛ حمیده طهرانی حائری


4. نقد و بررسی معیارها و مبانی فهم زبان دین از دیدگاه ملاصدرا

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 115-142

10.22059/jpht.2014.50451

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ وحیده فخار نوغانی


6. بررسی و نقد دیدگاه ویتگنشتاین متأخر در باب زبان دین

دوره 7، شماره 5، بهار 1389، صفحه 5-17

محمود کریمی؛ رحیم امرایی