کلیدواژه‌ها = الهیات سلبی
الهیات سلبی در اندیشۀ ابن‌سینا

دوره 15، شماره 3، مهر 1397، صفحه 585-605

10.22059/jpht.2018.241459.1005506

مهناز تبرایی؛ محمدعلی عباسیان چالشتری؛ سیدعلی علم‌الهدی؛ ناصر محمدی


الهیات تنزیهی افلوطین

دوره 13، شماره 4، دی 1395، صفحه 717-737

10.22059/jpht.2016.61124

اسدالله حیدرپور کیایی


نسبت الهیات سلبی با رویکردهای گوناگون درباره مفهوم خدا

دوره 9، شماره 10، مرداد 1391، صفحه 171-197

10.22059/jpht.2012.24903

حامد شیواپور؛ سید محمد حسینی بهشتی