کلیدواژه‌ها = معنای زندگی
معنای زندگی در آثار تمثیلی ابن‌سینا

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 365-396

10.22059/jpht.2018.241042.1005504

آیت الله حقیقی؛ مهدی زمانی؛ ناصر مومنی


مرگ‌اندیشی و معنای زندگی در هایدگر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-49

10.22059/jpht.2018.242285.1005509

علی عسگری یزدی؛ مسعود میرزایی


رهیافتی نو در مسئلۀ معنای زندگی در نظرگاه کرکگور

دوره 13، شماره 2، تیر 1395، صفحه 349-377

10.22059/jpht.2016.59284

عاطفه مروی؛ امیرعباس علیزمانی