کلیدواژه‌ها = مسیحیت
پیشگویی رجعت در آخرالزمان در تورات، انجیل و قرآن

دوره 7، شماره 8، بهمن 1389، صفحه 95-131

رضا برنجکار؛ محمدمقداد امیری


جایگاه سقراط در رهیافت دینی کی‌یرکگور

دوره 7، شماره 7، آبان 1389، صفحه 45-62

محمد اصغری


آموزه توحید در ادیان ابراهیمی

دوره 6، شماره 2، مرداد 1388

حبیب‌ا... طاهری؛ محمد حسین طاهری