نویسنده = رضا گندمی
بررسی رویکرد کاپلستون به فلسفه تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22059/jpht.2021.333590.1005863

رضا گندمی


بررسی تلقی رانر از وحی و تاثیر آن بر دیدگاه وی در باب تکثر دینی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 53-71

10.22059/jpht.2021.321002.1005820

عطیه کشتکاران؛ رضا گندمی نصرآبادی


تأملی بر چیستی اختیار از منظر سازگارباوری

دوره 16، شماره 3، مهر 1398، صفحه 389-410

10.22059/jpht.2019.260469.1005574

رضا گندمی نصرآبادی؛ محمدرضا زارع بیدکی


بررسی انتقادات هگل از تجربۀ دینی شلایرماخر

دوره 14، شماره 2، تیر 1396، صفحه 287-309

10.22059/jpht.2017.201184.1005338

نادر صمیمی؛ رضا گندمی نصرآبادی