دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 - شماره پیاپی 1045، پاییز 1384، صفحه 1-182 (فلسفه دین) 
4. چیستی و ماهیت فلسفه اسلامی

حجت الاسلام سید اسحاق حسینی کوهساری