دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 - شماره پیاپی 1045، آبان 1384، صفحه 1-182 (فلسفه دین) 
چیستی و ماهیت فلسفه اسلامی

حجت الاسلام سید اسحاق حسینی کوهساری