نویسنده = رضا برنجکار
تبیین مایکل آلمیدا دربارۀ تقریر پاسخ‌داده‌نشدۀ مسئلۀ منطقی شر در دفاع اختیارگرایانه

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-15

10.22059/jpht.2022.329524.1005846

حمید سودیان؛ رضا برنجکار؛ محمد سعیدی مهر؛ میثم توکلی بینا


مبانی و ادلۀ نفی صفات در کلام امامیه

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 73-98

10.22059/jpht.2022.337149.1005880

رضا برنجکار؛ محسن زارع پور


تحلیل انتقادی تقریر اسپینوزا از برهان وجودی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-50

10.22059/jpht.2019.204996.1005356

رضا برنجکار؛ محدثه آهی


عقل‌گرایی در مدرسۀ امامیۀ بغداد و معتزله

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 57-82

10.22059/jpht.2014.50448

رضا برنجکار؛ ریحانه هاشمی


پیشگویی رجعت در آخرالزمان در تورات، انجیل و قرآن

دوره 7، شماره 8، بهمن 1389، صفحه 95-131

رضا برنجکار؛ محمدمقداد امیری