کلیدواژه‌ها = خدا
پژوهشی در مسئلۀ تصور و تصدیق خدا

دوره 16، شماره 3، مهر 1398، صفحه 411-432

10.22059/jpht.2019.255274.1005557

سیدمجتبی میردامادی


تحلیل انتقادی تقریر اسپینوزا از برهان وجودی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-50

10.22059/jpht.2019.204996.1005356

رضا برنجکار؛ محدثه آهی


محوریت نظام نمادشناسی افلاطون در بازخوانی هستی‌شناختیِ ارتباط موجودات با خدا

دوره 16، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 91-109

10.22059/jpht.2019.249039.1005530

زهرا محمدی محمدیه؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال


فعل خدا در جهان از دیدگاه ایان باربور

دوره 15، شماره 3، مهر 1397، صفحه 677-693

10.22059/jpht.2018.240082.1005495

علی اصغر صارمی نیک؛ منصور نصیری


نظریۀ اخلاقیِ امر الهی؛ بررسی و نقد نگرش دانس اسکوتوس

دوره 15، شماره 3، مهر 1397، صفحه 719-738

10.22059/jpht.2018.245778.1005524

رحیم دهقان سیمکانی؛ مریم خوشدل روحانی


دین در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم

دوره 13، شماره 3، مهر 1395، صفحه 505-532

10.22059/jpht.2016.60295

زهره عبدخدایی؛ قاسم پورحسن


خدای مدرنیته و خدای دین

دوره 13، شماره 2، تیر 1395، صفحه 297-328

10.22059/jpht.2016.59282

محمدتقی سهرابی‌فر


پایه بودن اعتقاد به خدا از دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلانتینگا

دوره 13، شماره 2، تیر 1395، صفحه 329-348

10.22059/jpht.2016.59283

سمیرا فرزین؛ رضا اکبریان؛ سید محمدعلی حجتی


خدا، تأثرناپذیری و رنج: نقد و بررسی آموزۀ تأثرناپذیری الوهی

دوره 12، شماره 3، مهر 1394، صفحه 567-592

10.22059/jpht.2015.56362

میثم مولایی؛ نادر شکراللهی؛ ام البنین طاعتی جلیسه


تطورات بنیادین مفهوم «ذات نامتناهی»

دوره 12، شماره 3، مهر 1394، صفحه 593-622

10.22059/jpht.2015.56363

حسین صابری ورزنه


بررسی مبانی برهان جهان‌شناختی ویلیام کریگ

دوره 9، شماره 2، آبان 1391، صفحه 29-52

10.22059/jpht.2012.30278

علی فاضلی؛ رضا اکبریان؛ مریم یزدانی


تأملی بر مسئله خدا در تفکر هایدگر

دوره 9، شماره 2، آبان 1391، صفحه 111-130

10.22059/jpht.2012.30281

ابراهیم رضایی؛ محمد صافیان


خدا در اندیشه یونگ

دوره 9، شماره 2، آبان 1391، صفحه 131-148

10.22059/jpht.2012.30282

جواد فیروزی؛ زینت حسینی


مفهوم کودکانة خدا در شعر معاصر ایران و آمریکا

دوره 7، شماره 8، بهمن 1389، صفحه 133-160

سعید رحیمیان؛ عظیم جباره؛ سودابه شکرالله‌زاده


جمع میان حلول و تعالی در فلسفه پویشی وایتهد

دوره 7، شماره 8، بهمن 1389، صفحه 161-183

رستم شامحمدی