کلیدواژه‌ها = دین
تعداد مقالات: 29
4. تأملی بر نقش معنویت در حل بحران محیط زیست از دیدگاه سیدحسین نصر و ارزیابی آن

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 433-457

10.22059/jpht.2019.263036.1005583

سیدحمیدرضا میرعظیمی؛ ماریه سیدقریشی؛ علی احمدپور


6. بررسی نظریۀ امر الهی از دیدگاه ویلیام جی. وین‌رایت

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 157-183

10.22059/jpht.2019.242688.1005512

مژگان پورویسی؛ حمیدرضا اسکندری دامنه


7. اصلاح اندیشۀ دینی با رویکردی بر آرای استاد مطهری

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 695-718

10.22059/jpht.2018.243871.1005516

سید علی پورمنوچهری؛ محمدرضا فارسیان


10. تأملی برجایگاه دین در تحولات اخلاق سیاسی غرب

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 723-742

10.22059/jpht.2017.216466.1005403

حسین رحمت الهی؛ امید شیرزاد


15. دین در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 505-532

10.22059/jpht.2016.60295

زهره عبدخدایی؛ قاسم پورحسن


16. منزلت عقل متعالی (نقش عقل در ساحات مختلف دین)

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-112

10.22059/jpht.2016.58591

رمضان علی‌تبار فیروزجایی


17. کارکرد فردی و اجتماعی دین از دیدگاه ابنسینا

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 795-830

10.22059/jpht.2015.57435

ذبیح مطهری خواه


18. مسئلۀ گذر از اخلاق به دین در ایده‌آلیسم آلمانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 441-460

10.22059/jpht.2015.56348

سید محمدعلی دیباجی؛ نادر صمیمی


20. آثار دینداری با تاکید بر آرای روانشناختی غزالی در احیاعلوم الدین

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 759-788

10.22059/jpht.2015.53527

محمدامین خوانساری؛ مسعود آذربایجانی


21. الهیات عصب و تجربه دینی؛ چالشها

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 789-818

10.22059/jpht.2015.53528

محمدصادق احمدی؛ علی شهبازی


22. جایگاه فلسفه احکام در اسلام

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 157-188

10.22059/jpht.2014.36760

مجتبی الهیان؛ الهام محرابی


23. بررسی مسئله تعارض عقل و دین از نگاه ابن رشد و ملاصدرا

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 35-57

10.22059/jpht.2013.35495

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ تکتم مشهدی


24. تجرد نفس از نگاه عقل و دین در حکمت صدرایی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 139-162

10.22059/jpht.2013.35499

عبدالعلی شُکر


25. چیستی نسبت دین و دموکراسی در اندیشه توکویل

دوره 9، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 149-166

10.22059/jpht.2012.30283

محمد لعل علیزاده؛ اعظم مقدس